Make your own free website on Tripod.com

        Uprava NK Croatia

  Mirko Barišić
predsjednik izvršnog odbora NK Croatia
  Mirko Novosel
glavni direktor NK Croatia
  Suad Rizvanbegović
predsjednik NK Croatia d.d.
  Velimir Zajec
sportski direktor
  Branko Laljak
financijski direktor
  Damir Vrbanović
direktor pravnih poslova
  mr.sc. Guido Prister
direktor marketinga
  Goran Bradić
direktor sektora za odnose s javnošću
  Ivan Posilović
voditelj odjela sigurnosti
  Milan Sokoman
direktor stadiona